איפה לומדים ?

יום ב - ראשון לציון
מתנ"ס שיכוני המזרח

יום ג מרכז קהילתי נאות שקמה ראשון לציון

יום ד
מתנ"ס בית דגן

יום ה - ראשון לציון
מרכז קהילתי נווה הדרים

יום א - ראשון לציון
בית ספר ניצנים

החל מ 1.9.2021

יום ב - נס ציונה
בית ספר האירוס

החל מ 1.9.2021

יום ג - נס ציונה
בית ספר בן צבי

החל מ 1.9.2021

יום ד - נס ציונה
בית ספר לב המושבה

החל מ 1.9.2021

יום ה - נס ציונה
בית ספר שקד

החל מ 1.9.2021

יום חמישי - ראשון לצון
מרכז קהילתי נווה חוף

החל מ 1.9.2021

יום ב - ראשון לציון
בית ספר ישורון

החל מ 1.9.2021

יום ד - ראשון לציון
בית ספר רמז

החל מ 1.9.2021

יום ה - ראשון לציון
בית ספר רקפות

החל מ 1.9.2021

יום רביעי - מתנ"ס קריית ראשון

החל מ 1.9.2021

יום א - ראשון לציון
מרכז קהילתי ניצנים

החל מ 1.9.2021

יום א- חולון
מתנס קליין

החל מ 1.9.2021

יום ג - ראשון לציון
מתנ"ס כרמים

החל מ 1.9.2021

יום ה - מתנ"ס נווה חוף

החל מ 1.9.2021